הפקת תוכניות עבודה ופריסות

עיצוב פנים והום סטיילינג

תכנון וחלוקות למגורים ומסחר

 ליווי בבחירת חומרי גמר, יעוץ פרטני

הום סטייג’ינג (הכנת דירות למכירה)

הכנת כתבי כמויות